En mannlig og en kvinnelig advokat ser forståelsesfult inn i kamera.

Slik hjelper bistandsadvokaten deg

Bistandsadvokater skal gi juridisk rådgivning til de som har blitt utsatt for straffbare handlinger. Her kan du lese mer om hvordan dette foregår i praksis.

Hva trenger du hjelp til?

Beskriv situasjonen godt, slik at du får relevante tilbud.

Finn en ekspert

Få tilbud fra flere advokater slik at du kan sammenligne pris og kompetanse.

Ta et godt valg

Ingen advokater kan alt. Velg den som passer best til ditt behov.

Når har man rett på bistandsadvokat?

Ifølge straffeprosessloven skal en bistandsadvokat hjelpe mennesker som har blitt utsatt for en straffbar handling, eller hjelpe de etterlatte av noen som har blitt utsatt for en straffbar handling.

Les også: Trakassering på jobb

Her kan det for eksempel være snakk om personer som har blitt utsatt for en fysisk skade eller etterlatte i en sak hvor noen under 18 år har dødd som følge av en straffbar handling. Det finnes også andre forhold som gjør at man kan få rett på en bistandsadvokat.

Du har blant annet rett på bistandsadvokat hvis du har blitt utsatt for:

  • seksuelle overgrep, voldtekt eller voldtektsforsøk
  • grov eller gjentatt vold i nære relasjoner
  • menneskehandel
  • tvangsekteskap
  • kjønnslemlestelse
  • når annen part har fått besøksforbud på deres felles adresse
  • brudd på kontakt- eller besøksforbud
  • betydelig fysisk eller psykisk skade som følge av voldelig handling
  • barns dødsfall som følge av en straffbar handling

Fyll ut skjema

Hva koster en bistandsadvokat?

Bistandsadvokaten er en gratis advokat, og du får derfor fri advokathjelp dersom du har rett på en bistandsadvokat. Dette er for å sikre at de som har blitt utsatt for alvorlige handlinger blir ivaretatt og representert på en god måte.

Hva gjør en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat skal passe på at dine, eller etterlattes, interesser og rettigheter følges opp før og under rettssaken.

– Fremmer erstatningskrav

Anmelder du et straffbart forhold vil du motta et brev fra politiet hvor det står at du har tre uker på deg til å oversende et erstatningskrav med korrekt dokumentasjon. Dette kravet kan som regel forlenges ettersom en etterforskning ofte tar flere måneder. Det anbefales likevel at du sier ifra til politiet at du kommer til å sende inn et erstatningskrav så fort du vet om du skal gjøre det.

Les også: Hva innebærer voldsoffererstatning?

En bistandsadvokat kan hjelpe deg vurdere om du har rett på erstatning som følge av skaden. Kommer dere fram til at du har rett på erstatning vil bistandsadvokaten fremme dette kravet for deg, og jobbe for at utregningen av erstatningskravet blir riktig.

– Gir råd og følger opp prosessen før rettssak

I et avhør vil en bistandsadvokat passe på at rettighetene dine blir ivaretatt, i tillegg til at hen kan stille deg oppklarende spørsmål mot slutten av avhøret.

Under etterforskningen følger bistandsadvokaten opp politisaken, blant annet ved å sørge for at du får tilstrekkelig informasjon underveis i saken. Bistandsadvokaten kan også be om utredning hvis hen mener du har krav på erstatning for varige mén. Da kan du kvalifisere for menerstatning.

Fyll ut skjemaet for å få tilbud fra bistandsadvokat

Dersom saken din blir henlagt er det bistandsadvokaten som utarbeider en klage for deg.

Er saken klar for rettssak vil bistandsadvokaten din forberede deg på dette. Hen vil forklare hvordan rettssaken vil foregå, og gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har underveis i prosessen.

– Hjelper deg under rettssaken

Under rettssaken passer bistandsadvokaten på at rettighetene dine ivaretas.

Ønsker du ikke å se på tiltalte når du avgir forklaring kan du for eksempel be om at tiltalte forlater rettssaken eller setter seg bakerst. Dette er det bistandsadvokaten som ordner for deg.

Les også: Har du rett på pasientskadeerstatning?

I tillegg har du rett til å følge rettssaken og bistandsadvokaten din kan stille spørsmål til tiltalte, vitner eller sakkyndige.

Hvordan får man bistandsadvokat?

Har du rett på bistandsadvokat vil som regel retten oppnevne en av deres faste advokater for deg. Ønsker du en annen advokat vil du som regel få lov til å bytte advokat, med mindre det gjør at prosessen forsinkes betydelig. Politiet må alltid informere om det dersom du har rett til å få advokathjelp av en bistandsadvokat.

Ønsker du å snakke med flere advokater før du velger bistandsadvokat kan du fylle ut skjemaet på denne siden. Da får du tilbud fra flere advokater som er kjent med saksområdet ditt, og du kan sammenligne advokatenes erfaringer og kjemien mellom dere før du velger hvilken advokater du ønsker å ta saken videre. Dette gjør at du kan finne en advokat du føler deg trygg med.

Få tilbud fra advokater

check icon

Enkelt

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet

check icon

Uforpliktende

Motta uforpliktende tilbud fra advokatene

check icon

Raskt

Du kan raskt velge det beste tilbudet

Få tilbud fra advokater