Få tilbud fra dyktige advokater

Trenger du hjelp med saker innenfor forsikring eller erstatning? Fyll ut skjemaet og få tilbud fra advokater

Forsikring & erstatning

Under fagområdet forsikring og erstatning finner vi blant annet saker hvor du får oppnevnt en bistandsadvokat, eller saker der du må forholde deg til en skade og/eller et erstatningskrav.
Gå direkte til rett underkategori:

Erstatningsrett / Finn bistandsadvokat

Hva trenger du hjelp til?

Beskriv situasjonen godt, slik at du får relevante tilbud.

Finn en ekspert

Få tilbud fra flere advokater slik at du kan sammenligne pris og kompetanse.

Ta et godt valg

Ingen advokater kan alt. Velg den som passer best til ditt behov.

Fyll ut skjemaet og få tilbud fra advokater

Erstatningsrett

Saker innenfor fagområdet skade og erstatning omtales ofte som erstatningssaker. Det kan for eksempel være en forsikringssak, en pasientskade, en trafikkskade eller en yrkesskade. Saker som omfatter trygdeytelser kan også plasseres i denne kategorien.

Gå til egen side om pasientskadeerstatnng

Under finner du en oversikt over vanlige juridiske inndelinger og problemstillinger knyttet til erstatningssaker. Helt nederst finner du artikler om de enkelte temaene.

Har du behov for juridisk bistand grunnet en forsikrings- eller erstatningssak? Fyll ut skjemaet på siden og kom i kontakt med flere advokater som kjenner fagområdet godt, slik at du kan velge riktig advokat til saken din.

Få råd fra en advokat om:

 • avslag på erstatning fra forsikringsselskapet
 • pasientskade
 • trygderegler
 • personskader ved trafikkulykker
 • voldsoffererstatning
 • yrkesskade

Få tilbud fra advokater


Bistandsadvokater

Ifølge straffeprosessloven skal en bistandsadvokat hjelpe mennesker som har blitt utsatt for en straffbar handling, eller hjelpe de etterlatte av noen som har blitt utsatt for en straffbar handling. For mer informasjon om hvem som har rett på bistandsadvokat se Norges domstoler sin nettsider.

Gå til egen side om bistandsadvokat

Her kan det for eksempel være snakk om en person som har blitt utsatt for seksuelle overgrep eller etterlatte i en sak hvor noen under 18 år har dødd som følge av en straffbar handling. Det finnes også andre forhold som gjør at man kan få rett på en bistandsadvokat.

Du har blant annet rett på bistandsadvokat hvis du har blitt utsatt for:

 • seksuelle overgrep, voldtekt eller voldtektsforsøk
 • grov eller gjentatt vold i nære relasjoner
 • menneskehandel
 • tvangsekteskap
 • kjønnslemlestelse
 • når annen part har fått besøksforbud på dere felles adresse
 • brudd på kontakt- eller besøksforbud
 • betydelig fysisk eller psykisk skade som følge av voldelig handling
 • barns dødsfall som følge av en straffbar handling (kun under 18 år)

Gå til skjema


Få gode råd

Fyll ut skjemaet på siden hvis du ønsker å komme i kontakt med en vanlig advokat eller en bistandsadvokat i forbindelse med noen av disse sakene. Du vil da bli kontaktet av flere advokater som kjenner området godt, slik at du kan velge den advokaten du føler deg tryggest med. Husk å beskrive situasjonen din godt, slik at du får henvendelser fra de riktige advokatene.


Artikler om forsikring & erstatning

Ønsker du å lese deg opp på et tema før du kontakter en advokat? Her er et par artikler som mer detaljert forklarer noen av temaene innenfor fagområdet: