Finn riktig advokat for deg og din sak

Sammenlign tilbud fra advokater som er eksperter på kontrakter

Kontraktsrett

En advokat som er spesialist på kontrakter kan hjelpe deg med utarbeiding av juridisk bindende avtaler, uenigheter angående gjeldende kontrakter eller prosessen ved et eventuelt kontraktsbrudd.

Trenger din bedrift kontraktshjelp? Les mer på Kontrakter og selskapsrett

Gå direkte til rett underkategori:

Kontrakter mellom næringsdrivende / Kontrakter mellom privatpersoner

Hva trenger du hjelp til?

Beskriv situasjonen godt, slik at du får relevante tilbud.

Finn en ekspert

Få tilbud fra flere advokater slik at du kan sammenligne pris og kompetanse.

Ta et godt valg

Ingen advokater kan alt. Velg den som passer best til ditt behov.

Fyll ut skjemaet og få tilbud fra advokater


Kontrakter mellom næringsdrivende

Kontrakter berører ofte mange rettsområder, og særlig er avtaleretten sterkt knyttet til kontraktsrett. Mens avtalerett regulerer inngåelse av avtale, form, fullmakter og gyldighet, setter kontraktsrett rammer for oppfyllelse av avtaler, reklamasjoner, mislighold og erstatningskrav ved avtalebrudd.

Som privatperson er man beskyttet mot å inngå grovt urimelige kontrakter. Denne samme beskyttelsen får man ikke når en kontrakt skrives under av to profesjonelle parter. Derfor bør man som næringsdrivende være nøye med å unngå ubalanserte eller risikofylte avtaler.

Gå derfor gjennom en kontrakt med en advokat før du skriver under, slik at du minsker risikoen for å inngå ufordelaktige avtaler.

En advokat kan blant annet hjelpe deg med:

 • entreprisekontrakter
 • kontrakter for kjøp og salg av eiendom
 • produksjon eller salg av IT
 • mandater
 • lisensavtaler
 • leieavtaler
 • oppkjøpsavtaler
 • finansieringsavtaler
 • selskapsrett
 • forbehold i kontrakter
 • kontraktsbrudd
 • erstatning ved kontraktsbrudd

Få tilbud fra advokater


Kontrakter mellom privatpersoner

Når man kjøper, låner eller leier en gjenstand er det vanlig – og mest ryddig – at man regulerer avtalen med en kontrakt. Da er man sikret en god prosess dersom det oppstår uenighet eller konflikt. Du kan blant annet få hjelp av en advokat dersom du ønsker å:

 • utarbeide en god og profesjonell avtale
 • få en profesjonell sjekk av en avtale du har fått i hånda
 • få råd angående en konflikt

Det kan for eksempel gjelde:

 • kjøp og salg av eiendom
 • leiekontrakter
 • håndverkstjenester
 • kjøp av brukt bil / campingvogn / bobil / motorsykkel
 • service eller reparasjon av kjøretøy
 • kjøp av båt
 • kjøp av diverse ting
 • kjøp av husdyr
 • privatlån

Gå til skjema


Få gode råd

Fyll ut skjemaet på siden hvis du ønsker å komme i kontakt med en advokat som kan hjelpe deg med en kontrakt. Du vil da bli kontaktet av flere advokater som kjenner området godt, slik at du kan velge den advokaten du føler deg tryggest med. Husk å beskrive situasjonen din godt, slik at du får henvendelser fra de riktige advokatene.