Få tilbud fra flere eksperter på eiendomsrett

Sammenligne pris og kompetanse før du velger advokat

Bolig- og eiendomsadvokater

En advokat kan hjelpe deg med spørsmål angående kjøp, salg og eie av fast eiendom. Dette området omfatter mange ulike problemstillinger – fra klager på mangler ved ny bolig til regler om gjerder og nabostøy.
Gå direkte til rett underkategori:

Boligkjøp- og salg / Tomtefeste / Veirett og nabokrangler

Hva trenger du hjelp til?

Beskriv situasjonen godt, slik at du får relevante tilbud.

Finn en ekspert

Få tilbud fra flere advokater slik at du kan sammenligne pris og kompetanse.

Ta et godt valg

Ingen advokater kan alt. Velg den som passer best til ditt behov.

Fyll ut skjemaet og få tilbud nå

Få advokathjelp

Ofte handler tvister innenfor eiendomsrett om misforståelser, kommunikasjonsproblemer eller feilinformering om bolig i forbindelse med eiendomssalg. Siden dette er vanlige problemstillinger vil ofte en vanlig forsikring dekke advokatkostnader i saker som omhandler fast eiendom.

Under finner du en oversikt over vanlige juridiske inndelinger og problemstillinger knyttet til eiendom og bolig. Helt nederst finner du artikler om de enkelte temaene.

Vet du allerede hva du trenger hjelp med? Fyll ut skjemaet på siden for å komme i kontakt med flere advokater som er eksperter på eiendomsrett.

Boligkjøp og -salg

I 2017 publiserte Forbrukerrådet en spørreundersøkelse som viste at 1 av 7 boligkjøpere hadde klaget eller reklamert på et boligkjøp. Ifølge dem var boligkjøperen taperen, fordi avhendingsloven tillater at man kan selge en bolig med forbehold om at den selges «som den er».

Forbeholdet betyr i praksis at en boligkjøper må akseptere at man kjøper boligen i den tilstanden den er i på visningstidspunktet. Dermed har man kun rett til å reklamere hvis boligen er «vesentlig dårligere» enn det man kunne forvente, eller om selger har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger.

I 2018 kom regjeringen med et forslag om å endre avhendingsloven og fjerne muligheten for dette forbeholdet. Forslaget er til behandling i Stortinget i 2019, og de gamle reglene gjelder enn så lenge.

Har du spørsmål om et boligkjøp- eller salg kan du gjerne ta det opp med en advokat, slik at en eventuell sak begynner så profesjonelt som mulig.

Få råd fra en advokat om:

 • Sameie
 • Boligsalg
 • Klage på boligkjøp
 • Kjøp og salg av næringseiendom
 • Salgsoppgjør

Få tilbud fra advokater

Tomtefeste

Ifølge Tomtefesterforbundet er tomtefeste «en ordning der huseier eller en hytteeier langtidsdisponerer tomten hos en grunneier, i en såkalt 'festekontrakt'». Denne ordningen ble vanlig på 50- og 60-tallet, slik at Ola Nordmann kunne få mulighet til å bygge hus eller hytte, samtidig som grunneiere fikk ekstra inntekt som kunne bidra til å bygge infrastruktur i områder med lite bebyggelse.

En festekontrakt kan finnes i ulike formater, men de fleste varer i flere tiår. Festeavgiften reguleres etter konsumprisindeksen, og i noen tilfeller har inntekten til grunneier blitt betydelig lavere enn markedet skulle tilsi.

Siden noen kontrakter ikke gir mulighet for å øke festeavgiften har dette skapt flere problemer. Loven har blitt endret flere ganger siden år 2000 og i 2009 ble den blant annet underkjent av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Dette skaper en jevn strøm av usikkerhet både for grunneier og fester.

Har du spørsmål eller er kommet opp i en konflikt angående tomtefeste bør du ta kontakt med en advokat som kjenner området godt, slik at du får best mulig hjelp med saken din.

Få råd fra en advokat om:

 • Festeavgift
 • Festeavtale
 • Rettigheter som fester
 • Rettigheter som grunneier

Fyll ut skjema

Veirett & nabokrangler

I kategorien eiendomsrett finner vi også konflikter som handler om nabokrangler og veirett. Dette er ikke uvanlige saker, og vi har flere lover som regulerer dem – blant annet naboloven og nabogjerdeloven.

Naboloven sier at naboer ikke kan gjøre eller ha noe på eiendommen sin som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for sine naboer. Dette er en vag formulering som gjør at det finnes en omfattende rettspraksis rundt nabokrangler. I tillegg gjelder denne loven for forholdene slik de var da du flyttet til området, noe som betyr at samme sak kan få ulike utfall ut ifra lokale forhold.

Har du et problem med naboen din bør du i første omgang opprette dialog og prøve å finne en god løsning på egenhånd. Bryter dialogen sammen kan du oppsøke konfliktrådene, eller be om hjelp fra en advokat. Sistnevnte kan du bruke som mekler mellom dere, eller advokaten kan hjelpe deg med å ta saken videre til retten.

Få råd fra en advokat om:

 • Veirett
 • Vedlikehold av vei
 • Nabostøy
 • Inngripen på egen eiendom av nabo
 • Servitutter
 • Utbygging
 • Hevd på eiendom

Gå til skjema

Få gode råd

Fyll ut skjemaet på siden hvis du ønsker å komme i kontakt med en advokat i forbindelse med noen av disse sakene. Du vil da bli kontaktet av flere advokater som kjenner området godt, slik at du kan velge den advokaten du føler deg tryggest med. Husk å beskrive situasjonen din godt, slik at du får henvendelser fra de riktige advokatene.

Artikler om eiendomsrett

Ønsker du å lese deg opp på et tema før du kontakter en advokat? Her kan du lese mer om vanlige problemstillinger tilknyttet familierett: