Få tilbud fra forsvarsadvokater

Sammenlign tilbud fra flere advokater slik at du får den hjelpen du trenger

Forsvarsadvokat | Strafferett

Innen strafferett skiller BesteAdvokat.no mellom tre kategorier: Økonomisk kriminalitet, trafikksaker og generelle straffesaker.
Gå direkte til rett underkategori:

Trafikksaker / Straffesaker / Økonomisk kriminalitet

Hva trenger du hjelp til?

Beskriv situasjonen godt, slik at du får relevante tilbud.

Finn en ekspert

Få tilbud fra flere advokater slik at du kan sammenligne pris og kompetanse.

Ta et godt valg

Ingen advokater kan alt. Velg den som passer best til ditt behov.

Fyll ut skjemaet og få tilbud fra advokater


Trafikksaker

En forsvarsadvokat kan hjelpe når det kommer til trafikksaker. I motsetning til vanlige straffesaker dekker ikke staten kostnadene ved forsvarsadvokat i endel trafikksaker. Trafikksaker kan ha stor påvirkning på en persons liv, særlig dersom man er yrkessjåfør eller er avhengig av å kjøre til jobb. I tillegg kan for eksempel mange prikker gjøre at man blir nektet tilgang til USA.

 • Førekortsaker
 • Promillekjøring
 • Fartsbøter
 • Kollisjoner
 • Trafikkskader
 • Fotobokser

Få tilbud fra advokater


Strafferett

En forsvarsadvokat kan hjelpe deg med saker innenfor strafferett. Hvis du er siktet i en straffesak har du som oftest rett på en forsvarsadvokat. Advokater kan bistå med alle stegene i rettsprosessen, og anbefales at du får assistanse fra en advokat så tidlig i prosessen som mulig.

Forskjellige advokater spesialiserer seg i de ulike fagområdene innen strafferett, hvor hovedkategoriene er økonomisk kriminalitet og straffesaker. Forsvarsadvokater kan også assistere med trafikksaker. Selv om forsvarsadvokater er dekket av det offentlige i de fleste tilfeller, er det flere trafikksaker som ikke er dekket.

En advokat kan blant annet hjelpe deg med:

 • Skyldspørsmål
 • Tilregnelighet
 • Påtaleregler
 • Foreldelse
 • Forklare siktedes valgmuligheter
 • Rettssak

Be om tilbud


Økonomisk kriminalitet

For straffesaker innen økonomisk kriminalitet er det viktig at advokaten også har økonomisk kompetanse. Økonomisk kriminalitet innebærer all form for kriminalitet som er finansielt motivert. Selv om det er svært mange forskjellige saker som faller under denne kategorien er dette visse kvaliteter en forsvarsadvokat i en rettssak burde ha. Forståelse for økonomi og erfaring med lignende saker er viktig i slike saker. Dette er noe av det du bør legge vekt på når du velger advokat.

En advokat kan blant annet hjelpe deg med rettsaker innen:

 • Hvitvasking
 • Økonomisk utroskap
 • Konkurskriminalitet
 • Unndragelse av skatt
 • Bedrageri

Gå til skjema


Få gode råd

Fyll ut skjemaet på siden hvis du ønsker å komme i kontakt med en advokat i forbindelse med noen av disse sakene. Du vil da bli kontaktet av flere advokater som kjenner området godt, slik at du kan velge den advokaten du føler deg tryggest med. Husk å beskrive situasjonen din godt, slik at du får henvendelser fra de riktige advokatene.