Ektepar får hjelp av en advokat til å signere skilsmissepapirer

Jeg vil skille meg – hvordan går jeg fram?

Skilsmisse er en krevende prosess både følelsesmessig og praktisk. Her er en klar og enkel oppskrift på hvordan du går fram dersom du ønsker å skille deg fra ektefellen din.

Bilde av Ingunn Mjønerud

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Publisert: 04.01.2019

Det første steget man som oftest tar for å skilles er å søke om separasjon fra fylkesmannen. Det finnes imidlertid flere unntak fra denne regelen.

Du trenger ikke søke om separasjon før du tar ut skilsmisse hvis:
 • du og ektefellen din allerede har bodd fra hverandre i 2 år og har dokumentasjon på dette
 • du har blitt tvunget inn i et ekteskap
 • ektefellen din har truet, eller forsøkt, å drepe eller alvorlig mishandle deg eller barna deres
 • ektefellen din har giftet seg med noen andre mens dere var gift

De tre siste punktene krever at saken reises for domstolen.

Les også: Arverett del 1: Testamente og pliktdelsarv

Gjelder ingen av disse unntakene deg er prosessen slik:

 1. Foreldre med barn under 16 må til mekling
 2. Søk om separasjon
 3. Finn ut av hvor dere skal bo
 4. Sjekk om noen har krav på barnebidrag
 5. Begynn prosessen med fordeling av formue og eiendeler
 6. Følg reglene under separasjonstiden
 7. Søk om skilsmisse
 8. Husk å endre navn

1. Foreldre med barn under 16 år må til mekling

Har du og ektefellen din felles barn under 16 år må dere møte til mekling før dere kan søke om separasjon. Formålet med meklingen er å bli enige om en samarbeidsavtale som er for barnas beste.

Kvinne tar av giftering, med hendene i fokus
En vanskelig prosess: En skilsmisse er en vanskelig prosess både følelsesmessig og rent praktisk.

Etter mekling får man en meklingsattest. Denne må vises fram for å få innvilget separasjon og for å få barnetrygd for enslige forsørgere.

Les mer: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om mekling i familien

2. Søk om separasjon

Søknad om separasjon må sendes til fylkesmannen i det fylket dere sist bodde sammen. Om ingen av dere bor i fylket lenger kan du sende inn søknaden til fylkesmannen der hvor en av dere bor nå.

Du kan sende inn søknaden alene, eller du kan gjøre det sammen med ektefellen din. Gjør du det alene vil ektefellen din bli kontaktet av Fylkesmannens kontor.

Har dere vært i mekling må meklingsattesten legges ved søknaden.

Les mer: Gå direkte til elektronisk søknadsskjema

3. Finn ut av hvor dere skal bo

Når dere skal separeres må dere avklare hvem som skal bo hvor, hvem som skal bo med med barna og hvordan dere skal fordele formue og eiendeler.

Et første steg kan være at en av dere leier en liten leilighet fram til dere får ordnet alt det praktiske. Hvem som skal bo med barna avklarer dere i meklingsmøtet.

Husk å melde flytting til Skatteetaten. Det gjør du på Skatteetatens nettsider. Skal barna bli med deg må du få underskrift av ektefellen din.

Les også: Arverett del 2: Arveklasser

Sjekk også om du har rett på ekstra fradrag på skatten når barna bor hos deg. Det kan du lese mer om på Skatteetaten sine sider.

4. Sjekk om noen har krav på barnebidrag

Hvis dere har felles barn som bor sammen med den ene ektefellen under separasjonen, har denne ektefellen rett til barnebidrag og utvidet barnetrygd. Man kan også ha rett på stønad som enslig forsørger fra folketrygden.

Får barna delt bosted har forelderen med lavest inntekt rett på barnebidrag fra den andre forelderen. NAV har en egen bidragskalkulator for å beregne barnebidrag. Du finner kalkulatoren på nettsidene til Nav.

5. Begynn prosessen med fordelingen av formue og eiendeler

Oppgjøret ved skilsmisse er en komplisert prosess som kan ta tid. Spesielt komplisert kan det bli når det kommer til fordeling av formue og eiendeler.

I denne prosessen kan det være godt å ha en advokat som kan hjelpe deg å gjøre denne fordelingen på en ryddig og skikkelig måte.

6. Følg reglene under separasjonstiden

Når dere skal skilles er det viktig at dere følger ikke bryter reglene for separasjonstiden. Flytter dere for eksempel sammen igjen etter å ha vært separert, vil dere måtte søke om ny separasjon dersom dere fortsatt ønsker å skilles.

Les også: Advokathjelp i saker om fast bosted for barn ved samlivsbrudd

Bestemmelsen om separat bosted omfatter ikke kortere tidsperioder som tilbringes sammen av hensyn til barna, for eksempel en ferie eller en julefeiring.

Husk!

Er du separert er du teknisk sett fortsatt gift, og du kan dermed ikke gifte deg på nytt før du er skilt.

7. Søk om skilsmisse

Mann i en leilighet omringet av pappesker.
Flytte fra hverandre: Du og partnere din kan ikke bo sammen mens dere er separert.

Har du allerede bodd separat fra ektefellen din i 2 år kan du søke skilsmisse, uavhengig av om dere har vært separert eller ikke. Det er ikke nødvendig at begge er enige om skilsmisse, men man må ha dokumentasjon på at man har bodd fra hverandre i 2 år. Er man uenige om bosituasjonen må saken evalueres av en domstol.

Etter ett år som separert kan du og ektefellen din kreve skilsmisse fra fylkesmannen. Dere trenger ikke være enige om at dere skal skilles, noe som betyr at du kan søke om skilsmisse selv om ektefellen din ikke ønsker å skille seg fra deg. Det er heller ikke nødvendig at dere er enige om deling av formue, barnebidrag osv. for å få innvilget skilsmisse.

Les også: Advokathjelp i saker om fast bosted for barn ved samlivsbrudd

For å søke om skilsmisse må du ha orden i det formelle. Det betyr at du må ha klart følgende papirer når du skal søke:

 • Meklingsattest (hvis du har barn)
 • Separasjonsbevilling
 • Erklæring fra to vitner om at dere har bodd atskilt i minst ett år
 • Søknad om skilsmisse

Klar til å søke? Fyll ut søknaden hos fylkesmannen

Du får ikke automatisk tilbake det gamle navnet ditt ved skilsmisse dersom du endret det da du ble gift. Ønsker du å endre tilbake til det gamle navnet ditt må du sende søknad til skatteetaten.

Søk om navneendring hos Skatteetaten

Få gode råd

Å gå gjennom en skilsmisse er vanskelig. Har du behov for hjelp eller råd fra en ekspert kan du fylle ut skjemaet på siden, slik at du kommer i kontakt med flere gode advokater som har erfaring med skilsmisseoppgjør. Beskriv situasjonen din godt, slik at du finner den beste advokaten for saken din.