Ektepar får hjelp av en advokat til å signere skilsmissepapirer

Jeg vil skille meg – hvordan går jeg frem?

Skilsmisse er en krevende prosess både følelsesmessig og praktisk. Her er en klar og enkel oppskrift på hvordan du går frem dersom du ønsker å skille deg fra ektefellen din.

Det første steget man som oftes tar for å skilles er å søke om separasjon fra fylkesmannen. Det finnes imidlertid flere unntak fra denne regelen.

Du trenger ikke søke om separasjon før du tar ut skilsmisse hvis:

  • du og ektefellen din allerede har bodd fra hverandre i 2 år og har dokumentasjon på dette
  • du har blitt tvunget inn i et ekteskap
  • ektefellen din har truet, eller forsøkt, å drepe eller alvorlig mishandle deg eller barna deres
  • ektefellen din har giftet seg med noen andre mens dere var gift

De tre siste punktene krever at saken reises for domstolen. Fyll ut skjemaet på siden for å komme i kontakt med en god advokat som kan hjelpe deg med dette. Husk å beskrive situasjonen din godt, slik at du finner den beste advokaten for saken din.

Gjelder ingen av disse unntakene deg kan du følge denne fremgangsmåten:


1. Foreldre med barn under 16 år må til mekling

Har du og ektefellen din felles barn under 16 år må dere møte til mekling før dere kan søke om separasjon. Målet med meklingen er å bli enige om en samarbeidsavtale som er til for barnas beste.

Kvinne tar av giftering, med hendene i fokus
En vanskelig prosess: En skilsmisse er en vanskelig prosess både følelsemessig og rent praktisk.

Etter mekling får man en meklingsattest som blant annet er nødvendig å vise frem for å få innvilget separasjon og for å få barnetrygd for enslige forsørgere.

Finn mekler og få mer informasjon om mekling på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider her.


2. Søk om separasjon

Søknadsskjema for separasjon finner du hos Fylkesmannen. Trykk her for å gå direkte til elektronisk søknadsskjema.

Du kan sende inn søknaden alene, eller du kan gjøre det sammen med ektefellen din. Gjør du det alene vil ektefellen din bli kontaktet av Fylkesmannens kontor.

Søknaden må sendes til fylkesmannen i det fylket dere sist bodde sammen. Bor ingen av dere i fylket lenger kan du sende inn søknaden til fylkesmannen der hvor en av dere bor nå.


3. Finn ut av hvor dere skal bo

Når dere blir separert må dere finne ut av hvem som skal bo hvor, hvem som skal bo med med barna og hvordan dere skal fordele formue og eiendeler.

Et første steg kan være at en av dere leier en liten leilighet frem til dere får avklart alt på en ordentlig måte. Hvem som skal bo med barna avklarer dere i meklingsmøtet.

Husk å melde flytting til Skatteetaten. Det gjør du på Skatteetatens nettsider. Skal barna bli med deg må du få underskrift av ektefellen din.

Sjekk også om du har rett på ekstra fradrag på skatten når barna bor hos deg. Det kan du lese mer om på Skatteetaten sine sider her.


4. Sjekk om noen har krav på barnebidrag

Hvis dere har felles barn som bor sammen med den ene ektefellen under separasjonen, har denne ektefellen rett til barnebidrag og utvidet barnetrygd. Man kan også ha rett på stønad som enslig forsørger fra Folketrygden.

Får barna delt bosted har forelderen med lavest inntekt rett på barnebidrag fra den andre forelderen. NAV har en egen bidragskalkulator for å beregne barnebidrag. Du finner kalkulatoren ved å følge på denne linken.


5. Begynn prosessen med fordelingen av formue og eiendeler

Oppgjøret ved skilsmisse er en komplisert prosess som kan ta tid, og som vanligvis krever advokathjelp. Få detaljert informasjon om reglene rundt fordeling av formue og eiendeler ved skilsmisse i denne artikkelen.

Kvinne tar av giftering, med hendene i fokus
Flytte fra hverandre: Du og partnere din kan ikke bo sammen mens dere er separert.

6. Følg reglene under separasjonstiden

Flytter dere sammen igjen etter å ha vært separert, vil dere måtte søke om ny separasjon dersom dere fortsatt ønsker å skilles.

Bestemmelsen om separat bosted omfatter ikke kortere tidsperioder som tilbringes sammen av hensyn til barna, for eksempel en ferie eller en julefeiring.

Er du separert er du teknisk sett fortsatt gift, og du kan dermed ikke gifte deg på nytt før du er skilt.


7. Søk om skilsmisse

Har du allerede bodd separat fra ektefellen din i 2 år kan du søke skilsmisse, uavhengig av om dere har vært separert eller ikke. Det er ikke nødvendig at begge er enige om skilsmisse, men man må ha dokumentasjon på at man har bodd fra hverandre i 2 år. Er man uenige om bosituasjonen må saken evalueres av en domstol.

Etter ett år som separert kan du og ektefellen din kreve skilsmisse fra fylkesmannen. Dere trenger ikke være enige om at dere skal skilles, noe som betyr at du kan søke om skilsmisse selv om ektefellen din ikke ønsker å skille seg fra deg. Det er heller ikke nødvendig at dere er enige om deling av formue, barnebidrag osv. for å få innvilget skilsmisse.

Du eller ektefellen din sender inn søknad om skilsmisse til fylkesmannen. Du finner søknaden ved å følge denne linken.

Disse skilsmissepapirene trenger du:

  • Meklingsattest (hvis du har barn)
  • Separasjonsbevilling
  • Erklæring fra to vitner om at dere har bodd atskilt i minst ett år (kan gå elektronisk)
  • Søknad om skilsmisse

8. Husk å endre navn

Du får ikke automatisk tilbake det gamle navnet ditt ved skilsmisse dersom du endret det da du ble gift. Ønsker du å endre tilbake til det gamle navnet ditt kan du sende inn søknad om det til Skatteetaten her.


Få gode råd

Å gå gjennom en skilsmisse er vanskelig. Har du behov for hjelp eller råd fra en ekspert kan du fylle ut skjemaet på siden, slik at du kommer i kontakt med flere gode advokater som har erfaring med skilsmisseoppgjør. Beskriv situasjonen din godt, slik at du finner den beste advokaten for saken din.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.


Kontakt oss

Send oss en e-post

Sosiale medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+

Tjenester

BesteAdvokat.no gir deg en enkel og kostnadsfri måte å innhente tilbud fra flere advokater som kan hjelpe deg med din problemstilling.

Arbeidsrett

Eiendom- & Boligrett

Familierett

Alle kategorier

Populære byer

Oslo

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø