En person som signerer på en kontrakt med en penn

Vanlige feil ved bruk av standardkontrakter

Standardkontrakter er en enkel løsning, men de kan by på utfordringer.

Artikkelforfatter:

Bruk av standardkontrakter blir stadig mer utbredt i næringslivet, samt mellom profesjonelle aktører og forbrukere.

Utgangspunktet for hva som avtales i standardkontrakter er avtalefriheten, som innebærer en stor grad av frihet for hvordan vilkårene bestemmes og utformes.

Les også: Styreansvar: Når kan styremedlemmer holdes personlig ansvarlig?

Kun i de ytterste tilfeller kan standardkontrakter etter sin inngåelse endres og revideres ved hjelp av avtalelovens bestemmelser, eller med hjelp av annen bakgrunnsrett.

Benyttelse av standardkontrakter er enkelt, men samtidig vil det ofte kunne by på praktiske utfordringer.

Vanlige feil

  • Benytte en avtale som er for standardisert og ikke tar hensyn til konkrete omstendigheter mellom partene
  • Ikke gi rom for forhandlinger, som kan føre til at avtalen faller igjennom
  • Ikke sette seg godt nok inn i avtaleteksten og hva som skjer ved brudd – for å lande avtalen
  • Godta ensidige vilkår, til fordel for den som har utformet standardkontrakten

Konsekvenser

Det er relativt alminnelig at de kommersielle hensynene tilsier at standardkontrakten må aksepteres, konsekvensene at dette på sikt vil kunne være uheldige.

Eksempelvis; ved leie av næringslokale er det ikke uvanlig at leietager må tilbakeføre lokalene til den stand de var ved leieforholdet start. Dette er en uheldig klausul.

Les også: Holdingselskaper: Fordeler og ulemper

Ved en uheldig standardisert bestemmelse; - hvilke lovbestemmelser man avtaler å fravike ved inngåelsen av avtalen. F.eks. ved leie av næringslokale, hva regulerer de bestemmelser i husleieloven man avtaler at ikke skal gjelde?

Konsekvensen vil kunne være at dersom man ikke har en gjennomarbeidet og balansert avtale kan ens juridiske rettigheter og forpliktelser bli svake og tilsidesatt. Den andre parten kan stå veldig sterkt.

Man bør ikke uten videre akseptere standardkontrakter.
- Håkon Skjerve-Nielssen

Råd

Man bør ikke uten videre akseptere standardkontrakter som i realiteten vil kunne være dårligere enn de burde vært avtalt

Les også: Trakassering på jobb

Det bør ikke benyttes blindt en standardkontrakt man finner på nettet, som synes gjennomarbeidet.

Vårt råd; konkretiser bedriftens hensyn og formål med avtalen i forkant, ta bedre tid i forhandlingene og søk juridisk rådgivning – i tide.