Holdingselskaper: Fordeler og ulemper

Bruk av holdingselskaper kan være nyttig, men kan samtidig være upraktisk i enkelte situasjoner. Dette er fordelene og ulempene med holdingselskaper.

Artikkelforfatter:

Håkon Skjerve-Nielssen

Håkon Skjerve-Nielssen er advokat i Skjerve-Nielssen & Co Advokatfirma og er utdannet ved Universitetet i Oslo og University of Lincoln.

Hans spesialfelt er kontraktsrett, selskapsrett, forhandlinger og tvisteløsning.

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Når et aksjeselskap eier aksjer i andre aksjeselskaper betegnes gjerne eierselskapet som et holdingselskap. Dette gjelder ikke bare når et AS eier samtlige aksjer i et annet AS, men like gjerne ved at AS’et eier noen eller en del av aksjene i et annet AS.

Når holdingselskapet har bestemmende innflytelse over et annet selskap, dvs. eier over 50 % av aksjene, er det å betegne som et mor- og datterselskap i et konsern, jf. aksjelovens § 1–3.

Les også: Forkjøpsrett ved aksjesalg

Søsterselskaper kalles det dersom to forskjellige selskaper har samme (bestemmende) morselskap, dvs. holdingselskap.

Ved ulike former for investeringer er det alminnelig med fortløpende vurderinger av hvilken struktur man bør velge for eierskapet, f.eks. en holdingstruktur.

Eksempler på bruk av holdingselskap

Holdingselskap kan brukes i flere sammenhenger, for eksempel:

  1. Hvis man ikke behøver å ta ut personlig utbytte, dvs. for å spare skatt og heller reinvestere i annen virksomhet.
  2. For å skille forvaltning eller drift fra eierrettighetene – som ligger i holding
  3. Dersom familieeid med flere grener er det enklere om driftsselskapet får være «i fred» ved at diskusjonene skjer i holding

Les også: Styreansvar: Når kan styremedlemmer holdes personlig ansvarlig?

Fordeler ved holding

  • Av hensyn til ansvarsbegrensninger mellom selskapene, dvs. risikospredning.
  • Atskillelse av interesser, dersom selskapene er vidt forskjellige.
  • Skattemessige vurderinger; spesielt ved utbytte. Fritaksmodellen innebærer i realiteten skattefrihet opp til holding. Dertil vil tap på salg av aksjer være fradragsberettiget.
  • Enklere ved salg av aksjene – i holdingselskapet.

Les også: Sameie: I gode og onde dager

Ulemper ved holding

  • Kan være unødvendig komplisert, f.eks. ved rene investeringer.
  • En utstrakt bruk av mange (datter) selskaper – til holding – kan i enkelte tilfelle tyde på høy gjeldsgrad. Noe som kan gi et negativt inntrykk.
  • Man kan gå glipp av synergieffekter mellom selskapene.

Råd

Ved benyttelse av holdingselskap kan det som er en fordel i ett tilfelle – være det motsatte i et annet tilfelle.

Vårt råd er derfor at det bør vurderes konkret, og til en viss grad løpende, hvilken struktur som er mest fornuftig for de ulike eierinteresser og investeringer