Styreansvar: Når kan styremedlemmer holdes personlig ansvarlig?

Selv om et selskap i utgangspunktet er ansvarlig for sine forpliktelser kan styret under visse omstendigheter holdes ansvarlig.

Artikkelforfatter:

Håkon Skjerve-Nielssen

Håkon Skjerve-Nielssen er advokat i Skjerve-Nielssen & Co Advokatfirma og er utdannet ved Universitetet i Oslo og University of Lincoln.

Hans spesialfelt er kontraktsrett, selskapsrett, forhandlinger og tvisteløsning.

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Til stadighet omtales- og diskuteres styreansvar, enten der et selskap har gått konkurs, foretatt disposisjoner andre er uenige i eller ikke lykkes i sine målsettinger.

Les også: Vanlige feil ved bruk av standardkontrakter

Man kan få inntrykk av at styreansvar enkelt kan pådrags, det er imidlertid ikke tilfelle. Grunnlaget og terskelen for å pådra seg et personlig ansvar for selskapets forpliktelser er relativt høy.

Rettslig utgangspunkt

Det klare utgangspunkt etter aksjeloven er at selskapet selv er ansvarlig for sine forpliktelser. Det er et begrenset ansvar, også for risikofylte virksomheter – som innebærer at verken styreleder, andre ledere eller aksjonærer skal identifiseres med selskapet.

Fra dette utgangspunktet følger det et unntak ved styreansvar, jf. aksjelovens § 17–1 og det ulovfestede culpaansvar. Vurderingsnormen for å avgjøre om det foreligger et ansvarsgrunnlag for styreleder og et styremedlem er; en forsvarlig og alminnelig god ledelse av selskapet, opp imot selskapets størrelse, drift og eventuelle risiko i virksomheten, herunder om styrets handleplikt etter aksjelovens § 3–5 er overholdt.

Les også: Holdingselskaper: Fordeler og ulemper

Denne vurderingen må igjen se hen til at det er nettopp styreleder og styret som er selskapets øverst ansvarlige, verken daglig leder eller dets aksjonærer.

En unnskyldning om at styret ikke har hatt nødvendige kunnskap er ikke tilstrekkelig.
– Håkon Skjerve-Nielssen

Styret har kontrollansvar

Et styre vil i sin ledelse ha et særskilt kontrollansvar – selv om det er på overordnet nivå. En unnskyldning om at styret ikke har hatt den nødvendige kunnskap, om f.eks. en aktuell hendelse, er ikke tilstrekkelig.

Det er nettopp manglende kunnskap og gjerne manglende rutiner for rapportering innad i bedriften som kan berettige et styreansvar.

Les også: Hvilken selskapsform skal jeg velge?

Et styre er selv ansvarlig for å stille de ledende ansatte de riktige spørsmål – dvs. fokus for ansvarlighet. Dersom ikke styret viser hvor de ønsker oppmerksomhet vil heller ikke styret kunne oppnå dette for selskapet.

Eksempler

Under er noen eksempler på tilfeller de styret kan holdes ansvarlig:

  1. Dersom det er utbetalt utbytte fremfor å innbetale offentlige avgifter, som skattetrekk, mva. og arbeidsgiveravgift, kan styret være på tynn is.
  2. Likeså hvis selskapet ikke har overholdt regnskapsplikten eller:
  3. man har betegnet et utbytte som et lån – fra selskapet til aksjonær – når det i realiteten kan sammenlignes med et utbytte og selskapet ikke har en forsvarlig egenkapital til dette.

4 Råd for å begrense risikoen:

  1. Sørg for at styret har et perspektiv som er videre enn bunnlinjen
  2. Ta preventive grep på fokusområder – før alvorlige hendelser oppstår
  3. Sikre god kommunikasjon innad i bedriften på kontroll og rapportering
  4. Dokumenter styrearbeid og avholdte styremøter

Forsikring

En annen måte å begrense risikoen er å tegne forsikring for styreleder og styremedlem. Dette minsker risikoen for personlig ansvar, imidlertid har forsikringsselskapene mulighet for regress ved grov uaktsomhet.