Få flere klienter når du samarbeider med Besteadvokat.no

Vi henter inn klientforespørsler over hele landet, fra privatpersoner og bedrifter som leter etter advokattjenester for konkrete problemstillinger.

Kort oppsummert
  • Ingen oppstartskostnader eller faste kostnader
  • Ingen bindingstid – du kan si opp på dagen hvis du ikke er fornøyd
  • Velg fritt antall henvendelser firmaet ditt ønsker per dag/uke/måned
  • Segmenter på rettsområder, privat/bedrift og geografi
  • Hver henvendelse deles med maks to andre aktører
  • Du faktureres etterskuddsvis for de leadsene firmaet har mottatt
  • Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling
Vis mer

Et samarbeid med oss betyr at du mottar relevante henvendelser på e-post, eller via en integrasjon med ditt CRM-system.

Målet vårt er å gjøre det enklest mulig for forbrukeren å komme i kontakt med en dyktig advokat.

Kvalitetsbevisste klienter

Kvalitet og relevans på henvendelsene står i høysetet for oss. Vi mener det er essensielt for både bruker og advokat at det er et godt samsvar mellom behov, kompetanse og eventuelt geografi innen juridiske saker der et fysisk møte er naturlig.

I motsetning til andre aktører som satser ensidig på pris, henvender vi oss til kvalitetsbevisste kunder som søker en dyktig advokat. Som dedikert aktør vil vi også gi deg et høyere og mer forutsigbart volum på henvendelsene.

«Besteadvokat.no gjør det enkelt for klienter å finne oss på nett. Det bidrar til at vi kan fokusere på det vi kan best – å bistå med fagkompetanse, integritet og engasjement for den enkelte sak og klient.»

Mauritz Aarskog,
Advokat i Østby Aarskog Advokatfirma AS

Velg rettsområder

Vi har gode besøkstall på Besteadvokat, og mottar kundehenvendelser som faller innenfor ulike rettsområder.

Hovedkategoriene er arbeidsrett, bolig/eiendom, familie, kontrakter, skade/erstatning/forsikring, skatt, strafferett og annet.

Som samarbeidspartner velger du hvilke henvendelser firmaet ditt ønsker å motta, for eksempel basert på rettsområder og hvilket geografisk område firmaet ditt tilbyr tjenester i.

Juster ved behov

Vi har ingen oppstartskostnader, faste kostnader eller bindingstid. Det er mulig å pause eller stoppe henvendelsene dersom du ønsker det.

Det er også mulig å sette et tak på antall henvendelser du vil motta innenfor en gitt tidsperiode, dersom firmaet ditt ikke har kapasitet til å hjelpe alle kunder vi setter dere i kontakt med.

Fokuser på det viktigste

La oss hjelpe kundene å finne deg. Så kan du fokusere på advokatvirksomheten og være fullt tilgjengelig for klientene dine.

I henhold til god advokatskikk

Det har vært viktig for oss i utarbeidelsen av tjenesten at våre kunder ikke kan komme på kant med Regler for god advokatskikk, og da spesielt regel 5.2 om henvisningshonorar.

Dette er en problemstilling som har vært oppe i Etikkutvalget til Advokatforeningen i ulike inkarnasjoner. En sammenlignbar anbudstjeneste ble blant annet vurdert i uttalelse nr. 30 med den konklusjon at ordningen ikke strider mot god advokatskikk, men tvert imot «er til gunst for det rettssøkende publikum»:

Etikkutvalget fant at den ordning gjeldende nettportalen har etablert ikke strider mot bestemmelsen i Regler for god advokatskikk pkt. 5.2. Ordningen ivaretar hensynet til klientens muligheter for fritt å kunne velge advokat. Godtgjørelsen advokatene betaler, ligger innenfor det som kan betegnes som en ordinær kostnad som skal dekke nettportalens driftskostnader. Situasjonen ligger nær opp til vanlig annonsering. Betalingen er fast og forhåndsavtalt. Den har ikke sammenheng med om advokaten får oppdraget eller ikke. Følgelig er det slik at når den aktuelle advokaten får oppdraget av klienten, så er det ikke basert på hensyn eller anbefalinger ut over de klienten selv har vektlagt.

Etikkutvalget ser det slik at denne ordningen er til gunst for det rettssøkende publikum. Publikum får gratis oppdragstilbud fra advokater som presenterer seg selv og sine tjenester, og tilbyr sin pris for tjenesten. Publikum har ingen forpliktelse til å akseptere noe tilbud. Klienten velger selv advokaten. Følgelig er det slik at ordningen heller ikke strider mot bestemmelsen i Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.1.

Etikkutvalget antar at en slik ordning åpner mulighetene for at det rettssøkende publikum kan skaffe seg rimelig, rask og effektiv advokathjelp i et samfunn der etterspørselen etter rettshjelpstjenester er økende.

BesteAdvokat.no vil aldri gi en anbefaling til hvilken advokat brukeren bør velge. Alle advokater stiller med likt utgangspunkt når de mottar en forespørsel og brukeren står fritt til å ikke gå videre med noen av tilbudene om denne skulle ønske dette.

Informasjon om selskapet bak

BesteAdvokat.no drives av Nettbureau AS. Vi er en av Skandinavias ledende produsenter av sammenlignings- og anbudstjenester. I Norge driver vi veletablerte anbudstjenester innen blant annet eiendomsmegling, boligalarm og forsikring, med fornøyde bedriftskunder og brukere.

Les mer om oss på nettsiden vår.

check icon

5 land

Vi er aktive i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Spania

check icon

1 000 000+

Siden 2009 har vi formidlet over 1 million henvendelser fra privatpersoner og bedrifter

check icon

8 000 000+

I 2020 hadde vi over 8 millioner besøkende på tvers av alle våre tjenester

Fyll ut skjema