Finn riktig advokat for bedriftens behov

Sammenlign tilbud fra flere bedriftsadvokater som kan hjelpe ved fusjon og oppkjøp

Fusjon og oppkjøp

Erfarne advokater kan rådgi deres bedrift i forbindelse med oppkjøp, fusjon og fisjon av selskaper. Få tilbud fra flere advokater i dag.

Fyll ut skjemaet for å få gratis og uforpliktende tilbud fra advokater som kan hjelpe deg med det du trenger.

Hva trenger du hjelp til?

Beskriv situasjonen godt, slik at du får relevante tilbud.

Finn en ekspert

Få tilbud fra flere advokater slik at du kan sammenligne pris og kompetanse.

Ta et godt valg

Ingen advokater kan alt. Velg den som passer best til ditt behov.

Når et selskap gjør det godt og ønsker å vokse raskt utover den organiske veksten, så vil det i mange tilfeller være naturlig å kjøpe opp eller fusjonere med andre selskaper. Dermed er naturlig nok fusjon og oppkjøp en sentral del av selskapsretten.

Ofte vil slike prosesser være omfattende og involvere mange problemstillinger. Både oppkjøp og fusjoner vil derfor reise mange selskapsrettslige spørsmål dere som bedrift må forholde dere til.

Dette er grunnen til at det vil være nyttig å få hjelp av en advokat med ekspertise på fagfeltet. Da kan dere få hjelp til å gjennomføre en prosess på best mulig måte.

Få tilbud

Hva er oppkjøp, fusjon og fisjon av selskap?

Et oppkjøp innebærer at de to involverte selskapene fortsetter som separate juridiske enheter, men at det ene selskapet bli underlagt kontrollen av kjøpende part.

Ved en fusjon slås selskapene sammen til et selskap. I praksis vil da overtakende selskap fortsette som før mens det overdragende selskapet vil opphøre å eksistere. All verdi i det overdragende selskapet vil da overføres til overtakende selskap, og all videre aktivitet vil fortsette i det overtakende selskapet.

Fisjon av et selskap innebærer at et selskap deles opp i to eller flere selskaper. Dette kan i mange tilfeller være omfattende endringer, og det vil være viktig at omorganiseringen gjennomføres på en ryddig og strukturert måte.

Ettersom disse prosessene som regel er kompliserte affærer, er det lurt å få hjelp fra advokater med erfaring og ekspertise på hvordan best håndtere en slik omstilling.

Få tilbud

Gjennom BesteAdvokat.no kan du få tilbud fra flere advokater som kan hjelpe deg og din bedrift både før, under og etter omstillingsprosessen.

Hva trenger din bedrift hjelp til?

  • Valg av transaksjonsform
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Utarbeidelse av selskapsdokumenter som passer den nye selskapsordningen
  • Due diligence
  • Strategisk rådgivning
  • Forhandlinger
  • Investeringsavtaler
  • Omstrukturering
  • Fisjon og fisjonsplan
  • Utarbeidelse av fusjonsplan
check icon

Enkelt

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet

check icon

Uforpliktende

Motta uforpliktende tilbud fra advokatene

check icon

Raskt

Du kan raskt velge det beste tilbudet

Få tilbud fra advokater