Finn riktig advokat for din bedrift

Sammenlign tilbud fra flere advokater som er eksperter på personvern

Personvern

Alle har rett til å bestemme over egne personopplysninger. En advokat kan hjelpe deres bedrift å overholde personvernreglene.

Fyll ut skjemaet for å få gratis og uforpliktende tilbud fra advokater som kan hjelpe deg med det du trenger.

Hva trenger du hjelp til?

Beskriv situasjonen godt, slik at du får relevante tilbud.

Finn en ekspert

Få tilbud fra flere advokater slik at du kan sammenligne pris og kompetanse.

Ta et godt valg

Ingen advokater kan alt. Velg den som passer best til ditt behov.

Hva er personvern?

Personvern handler om retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. I Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), paragraf 8, slås det fast at «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse».

Få tilbud nå

Kontroll over egne personopplysninger

Datatilsynet presiserer at dette også omhandler «vernet av enkeltpersoners rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg selv». Disse rettighetene ble i styrket i 2018 gjennom innføringen av personvernforordningen, ofte omtalt som GDPR-reglene.

Få tilbud nå

Personvernforordningen (GDPR)

I 2018 ble personvernforordningen (GDPR), som setter strenge krav til behandling av personopplysninger, en del av norsk rett. Regelverket stiller krav til når, hvordan og hva personvernopplysninger kan brukes til og pålegger en rekke plikter for å sikre personvernet.

Datatilsynet slår fast at «Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med personvernprinsippene». Overholdes ikke pliktene har Datatilsynet rett til å ilegge bøter.

Det er ikke enkelt å vite hvordan man som bedrift skal forholde seg til personvern og pliktene man er pålagt. Det å behandle persondata er tross alt nødvendig når det kommer til å følge opp ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Datatilsynet gir imidlertid en god pekepinn på hva slags fokus man bør ha i arbeidet med personopplysninger når de sier at «Virksomheten må opptre proaktivt og etablere alle nødvendige organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre at regelverket etterleves til enhver tid».

Dette er dog lettere sagt enn gjort og for mange bedrifter kan det derfor være en god løsning å få bistand fra en advokat. En advokat kan for eksempel hjelpe dere å sette opp konkrete rutiner som sikrer personvernet i henhold til aller regler.

Få tilbud nå

En advokat kan blant annet hjelpe dere med spørsmål knyttet til regelverk om behandling av personopplysninger, utarbeidelse av databehandleravtaler, utarbeidelse av personvernerklæringer, sletterutiner, risikovurderinger og intern opplæring i personvernregelverk.

Hva trenger din bedrift hjelp til?

  • En systematisk kartlegging av nåværende arbeid med personopplysninger og en vurdering om dette overholder kravene i personvernforordningen
  • Utarbeide interne rutiner i tråd med regelverket
  • Utarbeide eller kvalitetssikre en personvernerklæring
  • Spørsmål om overvåking
  • Spørsmål om kontrolltiltak overfor ansatte
  • Utarbeidelse av sikkerhetsrutiner
  • Bruk av kundeopplysninger i markedsføring og utveksling av brukerdata med sosiale medier
  • Andre spørsmål i forbindelse med personvernopplysninger

Få tilbud nå

check icon

Enkelt

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet

check icon

Uforpliktende

Motta uforpliktende tilbud fra advokatene

check icon

Raskt

Du kan raskt velge det beste tilbudet

Få tilbud fra advokater