Et par skriver samboerkontrakt

Derfor bør du skrive samboerkontrakt

Opplever du et samlivsbrudd uten samboerkontrakt kan du risikere å gå tomhendt fra forholdet. Her får du svar på hvilke punkter du bør ha med, og hvordan du går frem for å skrive en god kontrakt.

Et samboerskap er ikke regulert på samme måte som et ekteskap. Derfor bør man skrive en samboerkontrakt mellom partene, slik at man sikrer seg økonomisk både under samboerskapet og ved et brudd.

Ønsker du hjelp til å skrive en god samboerkontrakt kan du fylle ut skjemaet på siden og komme i kontakt med en dyktig advokat. Slik sikrer du deg en profesjonell kontrakt som minsker muligheten for konflikter ved et eventuelt samlivsbrudd.


Er jeg samboer?

Bor man sammen i et ekteskapslignende forhold befinner man seg i et samboerskap. Det finnes ikke et formelt register for samboerforhold i Norge.


Hvilke rettigheter har jeg som samboer?

Mange tror at man har like rettigheter som samboere som man har som ektefeller. Dette stemmer ikke, til tross for at man i 2009 endret reglene og ga samboere større arverettigheter enn tidligere.

Faktisk er det ingen lov som regulerer samboerskap. I stedet har man tilpasset andre lover slik at de passer også for samboere. Noen av lovene som er mest relevante for samboerskap er folketrygdloven, skatteloven, husstandsfellesskapslovenog sameieloven.

Man får som regel flest rettigheter hvis man i tillegg til å være samboere også har eller venter barn sammen.

Her er de viktigste punktene om rettigheter ved dødsfall:

 • Samboere har ingen rett til arv, med mindre dere har barn sammen. Har dere barn vil den gjenlevende parten ha rett på arv tilsvarende fire ganger folketrygdens grunnbeløp og til å sitte i uskifte*
 • Er dere samboere uten barn og har bodd sammen i over fem år kan den gjenlevende parten ha rett til arv på fire ganger grunnbeløpet, hvis dette er fastsatt i et testamente

Dette kan man lese mer om i arveloven.

* Usikker på hva skifte er? Se ordliste lenger ned i artikkelen.

Mor, far og barn sitter i sofaen og ser på dataen
Hvem eier hva?: Etter flere år sammen kan det være vanskelig å vite akkurat hvem som eier hva.

Dette er de viktigste punktene om rettigheter ved samlivsbrudd:

 • Hver part beholder sine egne eiendeler
 • Sameiegjenstander må deles
 • Hver part beholder sin egen gjeld

Hvorfor bør man skrive samboerkontrakt?

Her er de viktigste fordelene ved å skrive samboerkontrakt:

 • Man blir enige om fordeling av utgifter og gevinster fra første stund
 • Det blir ingen forvirring eller krangel om hvem som eier hva mens dere bor sammen eller ved et brudd
 • Alle parter slipper risikoen ved å gå tomhendt fra et samboerskap som har vart over lengre tid

En samboerkontrakt er spesielt viktig dersom én part betaler for gjenstander som gir langsiktige verdier, mens den andre parten betaler for løpende utgifter uten tilsvarende verdiskapning over tid.


– Eksempel på forhold uten samboerkontrakt:

Henrik og Elise har bodd sammen i 15 år. Henrik var eier av huset da Elise flyttet inn og fortsatte å betale ned lånet på huset alene. Elise har i stedet betalt for en ny bil, i tillegg til at hun har vært ansvarlig for alle løpende utgifter som ikke har med boligen å gjøre.

Siden Henrik og Elise ikke har skrevet en samboerkontrakt vil Elise ikke få en andel av huset ved et samlivsbrudd. Siden hun har kjøpt bilen vil hun få bilen, men denne synker i verdi fremfor å stige slik som en bolig mest sannsynlig vil. Hun vil heller ikke få noe igjen for å ha betalt løpende utgifter.


– Eksempel på forhold med samboerkontrakt

Hadde Henrik og Elise skrevet en samboerkontrakt ville de ha avklart en fordeling av både utgifter og gevinster på forhånd, noe som mest sannsynlig ville ført til en jevnere fordelt gevinst. Dette avhenger selvfølgelig av innholdet i avtalen.

For eksempel kunne paret inngått en avtale om at Elise skulle kjøpe en andel av huset fremfor å betale løpende utgifter alene. Så kunne Elise og Henrik kjøpt bilen i fellesskap, og betalt like mye av de løpende utgiftene. Da ville de stått igjen med en mer rettferdig fordeling av verdier etter et brudd.


Hva bør man ha med i en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt varierer ut ifra forholdene for det enkelte paret. Det kan likevel være lurt å svare på disse spørsmålene i kontrakten:

Ordliste

 • Sitte i uskiftet bo: å overta en avdød ektefelle eller samboers formue uten å skifte med livsarvingene. Oppgjøret utsettes, og personen som sitter i uskiftet bo overtar den avdødes formue, eiendeler og gjeld.
 • Skifte: oppgjør eller deling av bo.
 • Folketrygdens grunnbeløp: per 1. mai 2018 er grunnbeløpet (G) 96 883 kr.

1. Hva eier dere hver for dere?

Nevn spesifikt hvilke gjenstander som eies av hvem, og at disse ikke skal fordeles mellom dere ved et brudd.


2. Hva eier dere sammen?

Nevn spesifikt hvilke gjenstander og eiendommer det gjelder, samt hvordan dere vil verdsette disse gjenstandene ved et brudd. Her kan det være lurt å si om dere for eksempel ønsker å få en vurdering av to eksperter/takstmenn, eller om én takstmann holder.

Her er det også viktig å nevne eierbrøken mellom dere, altså hvor mange prosent hver part eier av de felles eiendelene. Gjør også dette for hver gjenstand/eiendom eller for de viktigste gjenstandene.

Husk også å si hva som skal skje med eiendeler dere skaffer dere sammen i fremtiden. Her er det vanlig å si at de fordeles likt, men mindre noe annet blir avtalt. Husk også å legge retningslinjer for hva som skal skje med fremtidig arv eller gevinster.


3. Hvem skal kjøpe ut den andre ved et brudd?

Dette har man ikke alltid klart, så det er ikke obligatorisk å ha med dette punktet. Vet dere likevel fra start for eksempel hvem som vil beholde huset eller en gjenstand ved et eventuelt brudd, kan det være veldig lurt å få dette ned på papiret så tidlig som mulig.


4. Hvordan skal dere gå frem hvis dere ikke blir enige om eiendelene?

Her er det vanlig å si at hver part kan kreve eiendelen solgt slik at pengene kan fordeles mellom dere.

Et ungt par står på kjøkkenet, holder opp papirer og diskuterer
Skriv kontrakt så tidlig som mulig: Da slipper dere en mer krevende fordeling på et senere tidspunkt.

5. Hvem av dere har egen gjeld?

Hvis én part har egen gjeld er det lurt å skrive ned hvilken gjeld det gjelder, hvem som er ansvarlig for å betale den ned og hva som skjer med den ved et eventuelt brudd.


6. Har dere felles gjeld?

Hvis dere tar opp lån sammen må dere si hvordan dere skal fordele gjelden. Her er det også viktig å skrive hvordan gjelden skal fordeles og nedbetales ved et eventuelt brudd.


7. Hvem skal betale hva under samboerskapet?

Husk å tenke gjennom alle løpende utgifter som strømregning og husleie, samt større kjøp og barneforsørgelse.

Hvordan skal dere organisere betalingen av utgiftene? I dag er det vanlig å opprette en felles konto for løpende utgifter, hvor begge parter betaler inn et månedlig beløp.

Har dere skjev fordeling av lønnsinntekter og ønsker at innbetalingene skal reflektere dette, kan dere skrive ned dette i kontrakten.


8. Hvilke forsikringer skal dere ha sammen og hvilke skal dere ha hver for dere?

Som regel er det den forsikrede som får utbetalt forsikringspenger. Er den forsikrede død vil en ektefellen få utbetalt forsikringssummen i stedet, men dette gjelder ikke for samboere. Ønsker man at samboer skal få utbetalt forsikringspenger må en samboer begunstige den andre. Da vil forsikringssummen utbetales til den begunstigede.

Som regel løser man dette ved at et samboerpar begunstiger hverandre, slik at begge er sikret ved et eventuelt dødsfall. Dette kan man ha med i en samboerkontrakt. Er dere begunstiget for hverandre må dere også bestemme hva som skal skje ved et brudd. Det vanlige er at man gjensidig avslutter begunstigelsen.

Hånd som tar mat fra kjøleskapet
Løpende utgifter: Ofte spiser én person mer enn den andre, eller den ene vil ha dyrere mat enn andre. Hvordan skal dere fordele matutgiftene?

9. Hvordan skal dere organisere sparing?

Skal dere spare hver for dere eller opprette egen konto for sparing til felles ferier eller reparasjoner? Hva skjer med de oppsparte pengene ved et brudd?


10. Hvordan skal dere organisere betaling av uforutsette nødvendige kostnader?

Hvem skal betale for reparasjonen hvis et vannrør ryker eller det blir lekkasje i kjelleren?


11. Hvordan skal dere løse saken dersom det oppstår konflikt om det som står skrevet i denne avtalen?

Her er det vanlig å si at man i første omgang søker prøver å løse saken ved advokatmekling. Søker dere råd fra en advokat før dere skriver en samboerkontrakt er det mindre sannsynlighet for at dere blir uenige om innholdet i kontrakten ved et senere tidspunkt.

_____

Husk også at:

 • Det er viktig å revidere disse punktene etter hvert som forholdene endrer seg. Eksempler på situasjoner hvor man bør se gjennom samboerkontrakten på nytt er ved boligkjøp, bilkjøp, arv, nye lån, dere får barn sammen osv.
 • Denne kontrakten dekker ikke hva som skjer ved et eventuelt dødsfall. Har du og samboeren din barn sammen har hver av dere rett på fire ganger grunnbeløpet, men har dere ikke barn sammen har samboer ikke rett på noe arv.
 • Er dere barnløse samboere som ønsker å arve fra hverandre er det viktig å skrive dette inn i testamente og/eller se nøye på en livsforsikring for samboere. Dette kan også nevnes i samboerkontrakten.

_____


Hvordan går man frem?

Det finnes ingen formelle krav til samboeravtaler.

Alle kontrakter bør likevel alltid inngås skriftlig, og det kan være lurt å ha tre originale eksemplarer, hvor ett går til hver av dere og ett går til en uavhengig tredjepart. Sistnevnte kan være en advokat, men det kan også oppbevares av andre.

Ønsker dere å gjøre endringer på en eksisterende avtale kan dere enten kaste den gamle avtalen, eller sette opp en ny avtale som vedlegg til den originale avtalen.

Siden avtalen ikke tinglyses eller registreres er det viktig å oppbevare originalene på et trygt sted.


Hvilke vanlige feil bør vi unngå?

Ofte kan en samboerkontrakt være ufullstendig eller uklar. Det er derfor viktig å være presis og grundig når man skriver kontrakten. Dette gjelder også når dere gjør en oppdatering av kontrakten, som bør skje så fort store endringer forekommer.

Fyll ut skjema for å komme i kontakt med en advokat som hjelper dere med å skrive en profesjonell samboerkontrakt. Da sikrer dere at den ikke blir ufullstendig, og det er mindre sannsynlighet for at det vil oppstå uoverenstemmelser om kontrakten på et senere tidspunkt.

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.


Kontakt oss

Send oss en e-post

Sosiale medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+

Tjenester

BesteAdvokat.no gir deg en enkel og kostnadsfri måte å innhente tilbud fra flere advokater som kan hjelpe deg med din problemstilling.

Arbeidsrett

Eiendom- & Boligrett

Familierett

Alle kategorier

Populære byer

Oslo

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø