Finn riktig advokat for din bedrift

Sammenlign tilbud fra flere advokater som er eksperter på skatterett

Skatterett

En advokat kan bistå deres bedrift i spørsmål knyttet til skatterett. Få hjelp enten dere trenger rådgivning i forbindelse med avtalerett, transaksjoner, bokettersyn eller inndrivelse av pengekrav.

Gå direkte til rett underkategori:

Skatterett / Bokettersyn / Merverdiavgiftsregistrering / Naturalytelser til ansatte

Fyll ut skjemaet for å få gratis og uforpliktende tilbud fra advokater som kan hjelpe deg med det du trenger.

Hva trenger du hjelp til?

Beskriv situasjonen godt, slik at du får relevante tilbud.

Finn en ekspert

Få tilbud fra flere advokater slik at du kan sammenligne pris og kompetanse.

Ta et godt valg

Ingen advokater kan alt. Velg den som passer best til ditt behov.

Få advokathjelp

Som bedrift er det mye å holde styr på og mange områder som krever kyndig utforming. Dette gjelder også innenfor skatterett, og for mange bedrifter vil det derfor være en god løsning å få hjelp fra en advokat.

Fyll ut skjemaet og motta flere uforpliktende henvendelser fra advokater som kan hjelpe dere.

Under utdyper vi nærmere enkelte saksområder innenfor skatterett.

Skatterett

Skatterett for selskaper og bedrifter kan være omfattende. Nøyaktige regler avhenger av hva slags organisasjonsform deres har, men som en hovedregel skal overskuddet skattlegges. Dette gjelder enten det er et enkeltpersonforetak, aksjeselskap, ansvarlig selskap eller samvirkeforetak.

En advokat kan gi råd om blant annet:

 • Gevinstberegning
 • Avskrivninger
 • Utbytte

Få tilbud nå

Bokettersyn

Bokettersyn handler om kontroll av inntekts- og utgiftsside av regnskapet, merverdiavgift og generelt om regnskaps- og bokføringsreglene er fulgt. Formålet med bokettersyn er altså å avdekke hvorvidt skatter og avgifter er korrekt beregnet og betalt.

Alle virksomheter, foretak og også personer kan bli kontrollert. Kontroll gjennomføres jevnlig og kan skje både med og uten forvarsel. Det er ikke et vilkår at det foreligger mistanke om skatteunndragelse for å gjennomføre kontroll. Det er ganske enkelt en prioritert oppgave for skattemyndighetene.

En advokat kan gi råd om blant annet:

 • Hvilke opplysninger som må gis
 • Hvilke rettigheter du og din bedrift har i en kontrollprosess
 • Hva som skjer etter en kontroll er gjennomført
 • Hva som er viktig å huske på når det gjennomføres bokettersyn

Få tilbud nå

Merverdiavgiftsregistrering

Merverdiavgift (mva.) og regelverket rundt kan være komplisert å sette seg inn i. Enten det handler om registrering i merverdiavgiftsregisteret, fradragsrett, mva. knyttet til utleie og fast eiendom eller andre typer transaksjoner, så vil en advokat kunne hjelpe deg å få oversikt og orden.

En advokat kan gi råd om blant annet:

 • Justeringsreglene
 • Oppgavekontroll og bokettersyn
 • Transaksjoner og mva.
 • Korreksjon av mva.
 • Årsregnskap
 • Oppbevaring av regnskapsdokumentasjon

Få tilbud nå

Naturalytelser til ansatte

Naturalytelser er goder som gis fra arbeidsgivere til arbeidstakere i annen form enn penger. For eksempel kan naturalytelser være rabattavtaler, betalt internett- eller mobilabonnement. Hovedregelen er at enhver økonomisk fordel som mottas i et arbeidsforhold er skattepliktig, men det finnes unntak.

Generelt har skattereglene på fordeler og bonuser blitt strammet inn, men mindre fordeler, som for eksempel opptjente bonuspoeng fra utlegg på vegne av jobben, er ikke skattepliktig. På den andre enden av skalaen har regelverket på personalrabatter blitt strammet mer inn enn tidligere.

Lurer du på hva reglene er for din bedrift, kan en advokat avklare dette og bistå med å sette opp klare og gode rutiner for naturalytelser.

En advokat kan gi råd om blant annet:

 • Gjennomgå nåværende ordninger
 • Etablere rutiner for rapportering og dokumentasjon av skattepliktige ytelser

Få tilbud nå

check icon

Enkelt

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet

check icon

Uforpliktende

Motta uforpliktende tilbud fra advokatene

check icon

Raskt

Du kan raskt velge det beste tilbudet

Få tilbud fra advokater