Få tilbud fra dyktige arbeidsrettsadvokater

Sammenlign kompetanse, pris og strategi før du velger advokat

Arbeidsrett for arbeidstakere

Selv om man har sterke rettigheter som arbeidstaker i Norge, kan det oppstå konflikter. Få hjelp med arbeidsrettslige spørsmål fra en dyktig advokat via vår anbudstjeneste.

Arbeidsgiver? Les mer på Arbeidsrett for bedrifter

Gå direkte til rett underkategori:

Arbeidskontrakter / Nedbemanning / Oppsigelser / Trakassering og mobbing på arbeidsplassen

Hva trenger du hjelp til?

Beskriv situasjonen godt, slik at du får relevante tilbud.

Finn en ekspert

Få tilbud fra flere advokater slik at du kan sammenligne pris og kompetanse.

Ta et godt valg

Ingen advokater kan alt. Velg den som passer best til ditt behov.

Fyll ut skjemaet og få tilbud nå

Få advokathjelp

Enkelt sagt kan man si at arbeidsrett omfatter alle problemstillinger som berører relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidsmiljøloven styrer dette fagområdet, og beskriver problemstillinger som begge parter må forholde seg til. Særlig fokuserer loven på arbeidstakerens rettigheter, slik som regler for oppsigelser og bestemmelser for lønn og feriepenger.

Under finner du en oversikt over vanlige juridiske inndelinger og problemstillinger knyttet til arbeidsrett. Helt nederst finner du artikler om de enkelte temaene.

Vet du allerede hva du trenger hjelp med? Fyll ut skjemaet på siden for å komme i kontakt med flere advokater som er eksperter på eiendomsrett.

Arbeidskontrakter

Arbeidsmiljøloven sier at det alltid skal inngås en skriftlig arbeidskontrakt mellom en virksomhet og den ansatte. Loven sier også at noen spesifikke forhold må reguleres med kontrakten, blant annet hvor arbeidet skal finne sted, hva slags tittel den ansatte har eller hva slags arbeid han eller hun skal utføre, samt lønn og ferie, arbeidstid og oppsigelsesfrister.

Gå til egen side om selskaps- og kontraktsrett

Skal en bedrift hente arbeidskraft fra utlandet er det særlig viktig å kjenne til reglene som følger et slikt arbeidsforhold. Blant annet er arbeidsgiver pliktig å sjekke om en eventuell arbeidstaker har rett til å arbeide i Norge. Mens svensker, dansker, islendinger og finner fritt kan jobbe i Norge, må EU/EØS-borgere fra andre land registrere seg hos politiet for å være lovlige arbeidstakere i Norge.

Ellers sier Arbeidsmiljøloven blant annet at arbeidsgiver i utgangspunktet ikke kan gjøre trekk i ansattes lønn eller feriepenger, selv om den ansatte for eksempel skylder arbeidsgiver penger. Ofte kan man i en arbeidskontrakt fastslå at arbeidsgiver likevel kan trekke ansatte i lønn dersom dette er tilfelle. Det betyr imidlertid ikke at denne bestemmelsen vil holde i en rettssak.

Fyll ut skjemaet på siden og kom i kontakt med en god advokat dersom du trenger råd angående en arbeidskontrakt.

Få tilbud nå

Få råd fra en advokat om:

 • Utarbeiding av kontrakter
 • Kontrakter ved frilansarbeid
 • Midlertidige ansettelser
 • Opphavsrett
 • Ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Nedbemanning

Det er aldri morsomt å si opp ansatte, men hjelp fra en advokat kan gjøre prosessen enklere. Gjennomføres en oppsigelse på riktig måte blir opplevelsen så god som mulig for alle involverte. En advokat kan blant annet hjelpe deg med papirarbeid og samtaler med ansatte, og kan i verste fall forhindre at det oppstår konflikt og rettssak som følge av en oppsigelse.

Gå til egen side om nedbemanning

Er du en arbeidsgiver som vurderer å si opp en medarbeider? Tar du kontakt med en advokat så tidlig som mulig i prosessen, kan det bidra til at oppsigelsen går rett for seg fra første sekund. Da slipper du å bruke unødvendig mye tid på saken og du kan fokusere på de viktigste arbeidsoppgavene dine.

Fyll ut skjemaet på siden og forklar situasjonen din godt, slik at rett advokat kan hjelpe deg med saken.

Få tilbud fra advokater

Få råd fra en advokat om:

 • Sluttpakker
 • Nedbemanning

Oppsigelser

Er du en arbeidstaker som mener at du har blitt sagt opp på feil grunnlag har du blant annet krav på et forhandlingsmøte med arbeidsgiver innen to uker etter oppsigelsen. Klarer dere ikke løse saken alene kan en advokat hjelpe deg med å ta saken videre gjennom rettsapparatet.

Få råd fra en advokat om:

 • Sluttpakker
 • Erstatning som følge av urett oppsigelse

Be om tilbud

Trakassering og mobbing på arbeidsplassen

Arbeidstilsynet definerer trakassering som «uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende». Eksempler på trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet, utfrysing, sårende erting, fleiping eller plaging. De mest kjente formene for trakassering er mobbing og seksuell trakassering.

Trakassering kan foregå ved enkelthendelser, men da må det være snakk om en alvorlig enkelthendelse for at den skal regnes som trakassering. Skjer det systematisk over lengre tid vil man gjerne omtale trakasseringen som mobbing. Arbeidsmiljøloven sier at arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering, og i likestillings- og diskrimineringsloven legges det særlig vekt på at man må jobbe for å forhindre seksuell trakassering og «trakassering som omhandler kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk».

Det er arbeidsgivers ansvar å passe på at trakassering og mobbing ikke forekommer på arbeidsplassen. Blir man utsatt for trakassering bør man først snakke med fagforening, tillitsvalgt, verneombud, HMS-utvalg eller arbeidstilsynet. Fører ikke dette frem kan man ta saken videre med en advokat.

Få råd fra en advokat om:

 • Mobbing på arbeidsplassen
 • Seksuell trakassering på arbeidsplassen
 • Diskriminering på jobb

Fyll ut skjema

Få gode råd

Fyll ut skjemaet på siden hvis du ønsker å komme i kontakt med en advokat i forbindelse med noen av disse sakene. Du vil da bli kontaktet av flere advokater som kjenner området godt, slik at du kan velge den advokaten du føler deg tryggest med. Husk å beskrive situasjonen din godt, slik at du får henvendelser fra de riktige advokatene.

Artikler om arbeidsrett

Ønsker du å lese deg opp på et tema før du kontakter en advokat? Her kan du lese mer om vanlige problemstillinger tilknyttet familierett: