Sammenlign tilbud fra dyktige bedriftsadvokater

Finn riktig advokat som kan hjelpe bedriften din med kontrakter og selskapsrett

Kontrakter og selskapsrett

For bedrifter er både kontraktsrett og selskapsrett viktige fagfelt for å sikre gode samarbeid internt og eksternt. Få hjelp fra advokater til deres bedrift i dag.

Trenger du kontraktshjelp som privatperson? Les mer på Kontraktsrett

Hva trenger du hjelp til?

Beskriv situasjonen godt, slik at du får relevante tilbud.

Finn en ekspert

Få tilbud fra flere advokater slik at du kan sammenligne pris og kompetanse.

Ta et godt valg

Ingen advokater kan alt. Velg den som passer best til ditt behov.

Selskapsrett

Selskapsrett omhandler rettsregler for selskaper og bedrifter. Det vil si at alt fra etablering av selskap, valg av selskapstype, hvordan selskapet bør organiseres, til opphør av selskapet, faller inn under «selskapsrett».

For eksempel vil valg av selskapsform være en avgjørelse som preger veien videre, og vil blant annet ha stor betydning for skatte- og avgiftsregler. En advokat kan gi råd om fordeler og ulemper med ulike selskapsformer slik at dere unngår å ta et valg dere vil angre på.

Få tilbud nå

Hjelp til utforming av aksjonæravtale

Et annet eksempel på når en advokat kan bistå, er i utformingen av en aksjonæravtale. En aksjonæravtale er ganske enkelt en avtale mellom aksjonærer i et selskap.

En aksjonæravtale kan regulere utallige aspekter ved selskapet, enten det er snakk om hva målsettingen skal være, hva som skjer om noen ønsker å selge seg ut av selskapet, hva slags konsekvenser det har å bryte avtalen og hvordan man sikrer seg mot oppkjøp av utenforstående.

Er man flere om å starte et selskap anbefales det at man utformer en aksjonæravtale slik at man er bedre rustet for fremtiden og eventuelle problemstillinger. For å sikre at avtalen blir best mulig og formuleres på en god måte kan det være en god idé å rådføre seg med en advokat.

En advokat kan altså bistå i spørsmål knyttet til etablering av virksomheten, organiseringen av den underveis og konkrete grep dere må ta i en eventuell avvikling av virksomheten. En advokat vil altså kunne være en verdifull hjelp, uansett hvilken fase dere er i.

Eksempler på hva du kan få hjelp til:

 • Etablering av et selskap
 • Utforming av aksjonæravtale
 • Vurdering hvilken selskapstype som passer deg best
 • Avvikling av selskapet

Få tilbud nå

Kontraktsrett

Kontrakter utgjør en sentral regulerende faktor i forretningslivet. Fra arbeidsavtaler og kontrakter om kjøp og salg av varer, til finansiering. Kontrakter er et essensielt verktøy for å sikre gjennomføring av en avtale.

Med en godt utformet kontrakt kan man sikre et godt samarbeid mellom alle parter og unngå misforståelser, slik at man hindrer konflikter før de oppstår. Virkemidler som kan brukes er blant annet plassering av ansvar og fordeling av risiko.

Å utforme en god kontrakt som tar høyde for alle mulige scenarioer er vanskelig, om ikke umulig, men med erfaring og ekspertise kan man komme et godt stykke på veien. Nettopp derfor vil det kunne lønne seg å bruke advokater med ekspertise på deres virksomhetsområde.

Få rådføring for deg og din bedrift før kontraktsinngåelse, hjelp til utarbeidelse av kontraktsmaler og kontroll av at kontrakter oppfylles. Skulle det bli uenigheter og konflikter vil en advokat hjelpe dere komme fram til en best mulig løsning.

En god advokat kan hjelpe dere innenfor:

 • Entreprisekontrakter
 • Samarbeidsavtaler i næringsforhold
 • Kjøp og salg av virksomheter
 • Kontraktstrategi
 • Forhandling
 • Kvalitetssikring
 • Håndtering av mislighold
 • IT-kontrakter
 • Lisensiering
 • Tvisteløsning

Få tilbud nå

check icon

Enkelt

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet

check icon

Uforpliktende

Motta uforpliktende tilbud fra advokatene

check icon

Raskt

Du kan raskt velge det beste tilbudet

Få tilbud fra advokater