Bilde av en maler som maler taket i en bolig.

Klage på håndverker

Dersom håndverkeren ikke har utført jobben på en fagmessig måte, kan du kreve retting, heving eller erstatning. Du kan også ha krav på erstatning dersom håndverkeren har påført eiendommen skade under arbeidet.

Skrevet av:

Eirik Teigstad

Advokat Eirik Teigstad er daglig leder i Advokatfirmaet Teigstad, et spesialisert advokatfirma som bistår med erstatningsrettslige problemstillinger innen personskade og reklamasjoner.

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Mangel

Det er håndverkertjenesteloven som regulerer avtaler om håndverkertjenester mellom en håndverker og en forbruker.

Etter lovens § 17 er det en mangel dersom «tjenesten ikke fører til det resultatet» som forbrukeren har rett til å forvente av en fagmessig utført tjeneste, eller hva som ellers er avtalt.

Les også: Råte, hussopp og stokkmaur ved salg av hus

I tillegg til dette, vil det også være en mangel dersom håndverkeren gir uriktige opplysninger om tjenesten. Håndverkeren plikter å gi opplysninger av betydning for egenskaper ved tjenesten. Dette gjelder kun om disse opplysningene er gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen, eller markedsføring av tjenesten. Opplysningene må i tillegg ha virket inn på avtalen.

Forsinkelse

Det følger av håndverkertjenesteloven § 10 at tjenesten skal være avsluttet «innen den tid som er avtalt». Om det ikke er avtalt tid mellom håndverker og forbruker, skal tjenesten være avsluttet innen den tid «som er rimelig». Hva som er rimelig vil variere med tjenestens art, arbeidsmengde og andre relevante forhold, for eksempel grunnforhold. Det kan også være relevant å sammenligne normal tidsbruk for tilsvarende tjenester.

Er det satt frister for når tjenesten skal starte og for fremdriften, skal disse også overholdes.

Les også: Endringer i avhendingsloven

Overholdes ikke de nevnte fristene, er det altså en forsinkelse ved tjenesten. Hvis håndverkeren ikke har avsluttet tjenesten eller overholdt fristene som nevnt ovenfor, og dette ikke skyldes forhold på forbrukerens side, har du rett til:

  • Å holde betalingen tilbake
  • Kreve oppfyllelse
  • Kreve erstatning

Reklamasjon ved forsinkelse

Dersom tjenesten er ferdig utført, kan man kun kreve heving eller erstatning hvis man innen «rimelig tid» etter man fikk vite at jobben var utført, gir tilbakemelding til tjenesteyteren. Dette følger av håndverkertjenesteloven § 12. Rimelig tid er av Høyesterett angitt til å være mellom to og tre måneder.

Les også: Kan man heve boligkjøpet?

Forsinkelser kan i enkelte tilfeller være komplisert å stadfeste, da det kan være usikkert om det er inngått avtale om ferdigstillelsestidspunkt, eller om det kun er et estimat. En advokat vil kunne hjelpe deg med å tolke avtalen, og dermed om tjenesten er forsinket eller ikke.

Reklamasjon ved mangel

Er arbeidet mangelfullt, setter håndverkertjenesteloven § 22 to parallelle frister; en relativ og en absolutt.

Den relative fristen går ut på at forbrukeren må melde fra om mangelen overfor håndverkeren «innen rimelig tid» etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Les også: Når man har kjøpt bolig med skjulte mangler

Denne fristen løper som nevnt parallelt med den absolutte fristen. Den absolutte fristen utløper to år etter oppdraget er avsluttet, med mindre resultatet av tjenesten (f.eks en terrasse) er ventet å vare «vesentlig lengre» enn to år. Da vil den absolutte fristen være på fem år etter avslutningen av oppdraget.

Advokatutgifter

Er du ikke fornøyd med jobben håndverkeren har gjort, kan bistand fra en advokat hjelpe deg med å få oversikt over eventuelle krav, samt med å reklamere og fremme disse kravene overfor håndverkerselskapet. I saker om håndverkertjenester vil innboforsikringen din normalt dekke mesteparten av advokatutgiftene i en eventuell tvist.

Få tilbud fra advokater