Bilde av en kvinne som sitter på bakken og holder seg til kneet etter å ha blitt påkjørt av en bil når hun syklet.

Trafikkskade – Har du krav på erstatning?

Uavhengig av skyld har du som regel krav på erstatning ved trafikkskade.

Bilde av Gjermund Stensrud

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Publisert: 05.05.2020

Hva er en trafikkskade?

Trafikkskade omhandler personskader påført av en motorvogn. Det vil si at alle skader som er påført av biler, busser, mopeder osv. regnes som trafikkskader.

Har jeg krav på erstatning for min trafikkskade?

Innhold

Ja, i utgangspunktet har man krav på erstatning når man har blitt påført personskade i en trafikkulykke. Det er Bilansvarsloven § 4 som slår fast at det kan være grunnlag for erstatningskrav, selv om ingen har ansvaret for ulykken.

Les også: Når man har kjøpt bolig med skjulte mangler

Til og med om du selv har medvirket til skaden, vil du kunne kvalifisere til erstatning. Har du selv skyld i skaden kan du imidlertid få en lavere erstatning enn du ellers ville gjort.

Når kan man kreve erstatning?

Det er tre grunnleggende vilkår for å kreve erstatning:

  • Ansvarsgrunnlag: For at man skal kunne kreve erstatning, må noen holdes ansvarlig for den påførte skaden. Ansvarsgrunnlaget i forbindelse med trafikkulykker finner man i bilansvarsloven.
  • Årsakssammenheng: Det må påvises en årsakssammenheng mellom skadegjørende handling og skader som skadelidende er påført.
  • Økonomisk tap: Det må være et dokumenterbart økonomisk tap som en følge av ulykken. Dette kan være alt fra ødelagte klær, utgifter knyttet til behandling, påført inntektstap og fremtidig inntektstap som en følge av skaden.

Er det erstatningsgrunnlag selv om det er ukjent eller uforsikret motorvogn?

Hva er trafikkforsikringsforeningen?

Trafikkforsikringsforeningen er en felles «forsikringspool» som behandler erstatningskrav i tilfeller hvor en uforsikret eller ukjent motorvogn er årsak i en skade.

Selv i tilfeller der eier av motorvognen ikke har den lovpålagte ansvarsforsikringen, eller om den skyldige stikker fra ulykkesstedet, vil du motta erstatning. I et slikt tilfelle vil Trafikkforsikringsforeningen behandle krav og utbetale en eventuell erstatning.

Les også: Gode råd for å heve bilkjøpet eller kreve prisavslag

Er du usikker på om du har krav på erstatning kan du forhøre deg med en advokat. En advokat vil som regel kunne gi deg et tydeligere svar om dine juridiske rettigheter. Vil du gå videre med et erstatningskrav kan en advokat hjelpe deg å gå fram på best mulig måte.

Selv om du i hovedsak er beskyttet og har krav på erstatning ved en trafikkskade, er det et viktig unntak. Om du frivillig kjører eller er passasjer i en motorvogn du vet ikke er forsikret, vil dette påvirke erstatningskravet ditt.

Flere involverte eller en «eneulykke»?

Eneulykke

Har du ansvarsforsikring vil du i utgangspunktet ha krav på erstatning i samme grad som om flere hadde vært involvert. Skader på bilen må imidlertid dekkes gjennom kaskoforsikring.

Trafikkulykker deles gjerne inn i ulike typer avhengig av om det er flere involverte, eller en såkalt «eneulykke». Ulykkestypen avgjør hvordan saken behandles.

I tilfeller hvor det er flere kjøretøy involvert i en trafikkskade, ser forsikringsselskapene på hvor ansvaret skal plasseres, slik at de kan avgjøre hvilket forsikringsselskap som skal behandle skadeoppgjøret.

Les også: Arverett del 1: Testamente og pliktdelsarv

Har du blitt skadet i en «eneulykke» vil ditt eget forsikringsselskap behandle saken, og det er dem som vil betale ut en eventuell erstatning.

Når bør man ta kontakt med en advokat?

Om du er påført en trafikkskade bør du straks informere forsikringsselskapene dine og starte prosessen med å dokumentere skaden. Som skadelidende har du selv ansvaret for å bevise at skaden har ført til et økonomisk tap.

I tillegg til dette bør du ta kontakt med en advokat raskest mulig for å avklare hva som er beste fremgangsmåte i din sak. Da kan en advokat hjelpe deg å få en best mulig erstatningssak. Både med tanke på hva du har rett på, hvilke områder du har blitt skadelidende innenfor og praktiske forhold.

Et eksempel på dette er at man ofte har mulighet til å få utbetalt delvis erstatning à konto, altså på forskudd mens saken din behandles. Beløpet du får utbetalt à konto vil trekkes fra sluttoppgjøret når dette er klart.

Les også: Dette kan en bistandsadvokat hjelpe deg med

En advokat kan følge opp saken din hos forsikringsselskapene allerede etter at du har sendt inn skademeldingen. Det er altså aldri for tidlig å få hjelp fra en advokat.

Hvor mye vil advokathjelp i trafikkskadesaker koste?

Juridiske utgifter knyttet til en trafikkskadesak er som regel dekket av ansvarsforsikringen. Det vil si at du som skadelidende i en trafikkulykke har krav på å få dekket utgifter til advokat som en del av erstatningsutmålingen. I praksis betyr dette at du i mange tilfeller ikke selv må betale for juridisk hjelp med saken din.

I tilfeller hvor det er uenighet om dette er dekket av ansvarsforsikringen vil du muligens ha dekning av advokatutgifter gjennom hjem- og innboforsikringen din.

Hvordan beregnes erstatningsgrunnlaget og hvor mye har man krav på?

Hvor stor erstatning man har krav på varierer naturligvis fra sak til sak, men i hovedsak beregnes erstatningsgrunnlaget ut fra tre poster:

Les også: Veirett til besvær

  • Merutgifter: Som skadelidende har du krav på å få dekket faktiske utgifter du er påført som en følge av skaden. Dette kan være alt fra utgifter til behandling og medisiner, men også til hjelpemidler og tilpasning av hjemmet. Dette gjelder både påførte og fremtidige utgifter. Påførte utgifter er alle utgifter fra ulykken og fram til saken gjøres opp. Fremtidig inntektstap regnes fra sluttoppgjøret.
  • Ménerstatning: Er du påført varig og vesentlig skade skal du ha ménerstatning. For at skaden skal vurderes som vesentlig må du ha blitt påført en medisinsk invaliditet på minimum 15 %. Dette fastsettes av en medisinsk fagkyndig. En eventuell ménerstatning fastsettes først når skaden er stabilisert etter to til tre år.
  • Inntektstap: Fører skaden til at du mister evne til å tjene penger har du krav på erstatning for tapt inntekt. Inntektstapet deles inn i påført inntektstap og fremtidig inntektstap.

Ønsker du advokathjelp?

BesteAdvokat.no er en anbudstjeneste for deg som trenger advokathjelp. Du kan enkelt sammenligne tilbud fra flere advokater og velge den som passer deg best.

Fyll ut skjemaet på denne siden for å motta uforpliktende tilbud fra flere advokater som ønsker å hjelpe deg med din sak.

Få uforpliktende tilbud nå!